Polityka prywatności, wykorzystanie cookies

Polityka Prywatności

1. Czym jest polityka prywatności?  Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika przez Sklep Pinguin działający w sieci Internet pod adresem www.pinguin.pl, prowadzony przez firmę FAM - M. GABRYOŁEK Spółka Komandytowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021141, NIP: 586-10-25-151, REGON 190487003

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Podstawowe definicje. 

Administrator – oznacza firmę FAM - M. GABRYOŁEK Spółka Komandytowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021141, NIP: 586-10-25-151, REGON 190487003, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy funkcjonujący w domenie pinguin.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – oznacza podmiot na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawierana może być Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

Urządzenie  - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies  w następujących celach:
  • Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics, Google Signals w Google Analytics 4, LuigiBox,
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdWords, Facebook Ads,
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com

3. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych z uwagi na fakt, że zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.pinguin.pl lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub numer telefonu, o ofercie Serwisu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem Serwisu. Serwis funkcjonuje w oparciu o regulamin, który znajdziesz pod tym linkiem: https://www.pinguin.pl/regulamin

4. W jaki sposób możliwy jest kontakt z administratorem Twoich danych?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • Poczty tradycyjnej: FAM - M. GABRYOŁEK Spółka Komandytowa, ul. Żaglowa 68, 81-578 Gdynia
 • Poczty elektronicznej: [email protected]
 • Telefonicznie: (58) 554 02 55

5. W jakich celach i jakie informacje są podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres Zamieszkania
 3. Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
 4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
 5. Numer Telefonu

Dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie procesu zakładania konta (rejestracja) luz złożenie zamówienia bez rejestracji są niezbędne w procesie złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wszczynania procedur reklamacyjnych i zwrotu/wymiany towarów.

Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru). 

6. Czy konieczne jest podanie danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Komu udostępnimy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • osobom współpracującym z Administratorem, na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z jego bieżącą działalnością;
 • podmiotom przeprowadzającym ankietę na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu tj. Ceneo.pl w programie: „Zaufane Opinie” oraz Opineo.pl w programie: „Wiarygodne Opinie”

Przekazywanie danych podmiotom wymienionym powyżej odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników. Analiza zachowań użytkowników w serwisie pozwala nam lepiej zrozumieć ich i dopasować do ich potrzeb. Dzięki tej technologii możemy prezentować reklamy dopasowane do potrzeb i zainteresowań (np. reklama wynikająca z oglądania w naszym serwisie kurtek zimowych), prezentować oferty, rabaty, promocje niedostępne dla innych osób.

9. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Administrator przetwarza dane zależnie od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W zależności od zakresu danych i celów ich stosowania przechowywanie może mieć różny czas. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia (korzystanie z Serwisu), do czasu wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie było uzależnione od zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.

10. Pliki  Cookies

10.1 Rodzaje  wykorzystywanych Cookie

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

10.2 Cele dla których wykorzystywane są Cookie własne

Administrator wykorzystuje cookie własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu:

(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
(ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

d. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

d. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

f. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

10.3 Administrator wykorzystuje cookie zewnętrzne w następujących celach:

Wykorzystywane przez Serwis cookie wspierają przede wszystkim optymalizację obsługi klienta podczas korzystania ze strony sklepu. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie działalności marketingowej, na potrzeby której na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Cookie zewnętrzne wysyłane przez te podmioty służą poprawie skuteczności prezentowania użytkownikowi reklam, które są odpowiedzią na jego aktywność w obrębione Serwisu (treści reklamowe są przez podmioty trzecie dostarczane Użytkownikom.

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube, 

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics, Google Signals, GA4, LuigiBox 

c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense, Google Adwords, Facebook Ads 

d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, portali rabatowych: Alerabat, Rabatio , 

e) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl, 

f) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Smartsupp.

g) wysyłki mailingu – Expert Sender

10.4 Retargeting

Przy pomocy plików cookies korzystamy z technologii pozwalającej na dotarcie do użytkowników z przekazem reklamowym na innych stronach internetowych, które odwiedzają, na bazie wcześniejszej wizyty na naszej stronie. Docieramy do użytkownika z treściami reklamowymi dostosowanymi do jego wcześniejszej aktywności.

10.5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne.

Obok plików cookies Sklep pinguin.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.

10.6 TrafficWatchdog

Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (GDPR art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

10.7 Google reCAPTCHA v.3

Strona wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 11 . Jakie prawa Ci przysługują?

 Każdy klient ma w każdym czasie prawo do:

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO

Wycofania w każdym czasie każdej udzielonej Administratorowi zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Dostępu do Danych Osobowych – otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane.

Prawo do usunięcia danych, które nie są niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone Administratorowi w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, np. do innego Administratora w oparciu o techniczne możliwości występujące po obu stronach tego procesu.

Prawo do sprostowania w przypadku danych nieprawidłowych. Administrator wówczas uzupełnia je, usuwa niezgodności lub aktualizuje Dane Osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem (dokonywane operacji na danych bez wymaganych zgód)

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Sklepu Pinguin lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sklep Pinguin nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres: [email protected]
W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego:

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Sklep Pinguin danych osobowych.

12. Od kiedy obowiązuje obecna Polityka Prywatności

Obecna wersja Polityki prywatności obowiązuje od 04.05.2022 r.