Javel Aqua

Javel jest producentem środków uzdatniających wodę. Produkt Javel Aqua od 2015 roku ma postać tabletek, dostępnych w niewielkich, lekkich opakowaniach, dzięki czemu bez problemu można je spakować do każdego plecaka, a nawet niewielkiej saszetki. Wraz z tabletkami możliwe jest nabycie specjalnej torebki, w której można dokonywać dezynfekcji wody. Wcześniej środek dezynfekujący Javel Aqua miał postać płynu. Tabletki chlorowe dużo łatwiej rozpuszczają się w wodzie, a ich stosowanie jest bezpieczniejsze. Dichloroizocyjanuran sodu skutecznie niszczy zawarte w wodzie bakterie, mykobakterie, wirusy, grzyby i zarodniki. Woda, do której zostaną dodane tabletki Javel Aqua, zyskuje pH, które czyni ją odpowiednią do spożycia. Produkty Javel Aqua są niezwykle przydatne do indywidualnego uzdatniania wody w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, wojny czy kataklizmy. Użycie tabletek pozwala na szybkie uzdatnienie wody, co może być szczególnie przydatne w krajach o małych zasobach wody pitnej, a także w miejscach objętych epidemią groźnej choroby. Tabletki Javel Aqua są rozwiązaniem w przypadku, gdy podróżnik w czasie swojej wyprawy napotka wodę z niepewnego źródła. Zaletą Javel Aqua jest długi termin przydatności, wynoszący około 5 lat. Produkt Javel Aqua został dokładnie przebadany i uznany za w pełni bezpieczny.